Misja Szkoły

Misją Niepublicznej Szkoły Mistrzostwa Sportowego „ Jastrzębski Węgiel” jest, aby proponowane działania owocowały dobrymi wynikami uczniów na egzaminie maturalnym z równoczesnymi sukcesami w rywalizacjach sportowych na arenie krajowej i międzynarodowej. Celem szkoły  jest wychowanie dobrego człowieka, który, nawet jeśli nie pójdzie w stronę kariery sportowej, to ze sportu uczyni  ważny punkt swojego życia.

Kadra nauczycieli i trenerów dołoży wszelkich starań , aby uczniowie Niepublicznej Szkoły  Mistrzostwa Sportowego JW zainteresowali się m.in. dziennikarstwem sportowym, psychologią sportową, dietetyką,  wolontariatem lub pracą w klubie sportowym. 

Zależy  nam na tym, aby Szkoła cieszyła się uznaniem środowiska sportowego, była miejscem pożądanym dla utalentowanej sportowo młodzieży oraz kuźnią osobowości sportowych na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Misją Szkoły jest umożliwienie młodzieży uzdolnionej sportowo zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania dobrych wyników na egzaminie maturalnym, a co za tym idzie swobodnego wyboru  kierunku studiów i dalszej kariery naukowej i sportowej.

Kadra zatrudniona w Niepublicznej Szkole Mistrzostwa Sportowego „Jastrzębski Węgiel” zapewni wysoki poziom pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz indywidualne podejście do każdego ucznia.