Specjalnie dla ósmoklasistów – pakiety zadań od CKE


Drodzy Ósmoklasiści,
Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała zestawy zadań, które możecie wykorzystać jako element powtórki przed egzaminem ósmoklasisty. Zestawy zadań powtórkowych będą publikowane codziennie od 16 do 25 marca.

Każdy zestaw będzie zawierać zadania z:

  • języka polskiego, zorganizowane według lektur obowiązkowych z klasy VII i VIII;
  • matematyki, zorganizowane według kolejnych wymagań szczegółowych podstawy programowej z matematyki dla klasy VII i VIII;
  • języka angielskiego, zorganizowane według kluczowych umiejętności.

Zadania będą publikowane codziennie około godz. 9:00 na stronie internetowej www.cke.gov.pl, natomiast rozwiązania do nich około godz. 15:00.

Każdego dnia rozwiążcie tyle zadań, ile macie ochotę. To nie jest ani klasówka, ani egzamin. Za rozwiązanie tych zadań nie będziecie otrzymywać punktów. Potraktujcie tę pracę jako jeden z możliwych sposobów powtórki przed egzaminem.