Majowe święta

Maj jest miesiącem szczególnym w historii Polski. W pierwszych trzech dniach maja obchodzone są w Polsce trzy ważne święta:
1 Maja – Międzynarodowe Święto Pracy, 2 Maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej, 3 Maja – Święto Konstytucji.

1 Maja – Międzynarodowe Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy

Święto Pracy zwane 1 Maja jest międzynarodowym świętem klasy robotniczej. Dzień obchodzony jest od 1890 roku, ale w Polsce oficjalnie przyjęty został dopiero w 1950 roku. Święto ustanowiła w 1889 roku II Międzynarodówka, w celu upamiętnienia strajku z 1886 roku w Chicago. Przyczyną strajku robotników była walka o 8 godzinny dzień pracy. W czasie demonstracji zginęło wielu demonstrantów, a niektórzy działacze związkowi zostali skazani na karę śmierci.
W Polsce pierwsze obchody Święta Pracy miały miejsce już w 1890 r. i były zorganizowane (wbrew zaborcom) przez działaczy Socjalno-Rewolucyjnej Partii Proletariat. Późniejsze obchody święta również inicjowane były głównie przez partie i organizacje socjalistyczne. Po II Wojnie Światowej święto obchodzono bardzo hucznie poprzez organizowanie różnego rodzaju pochodów, wieców i spotkań, podczas których eksponowano hasła o treści politycznej i ideologicznej. Uczestnictwo w pochodach było nierzadko wymuszane przez szkoły, czy zakłady pracy.
Po 1989 r. Święto Pracy straciło na znaczeniu. Choć dziś nie organizuje się wielkich pochodów, to 1 Maja inicjowane są spotkania, wiece oraz mniejsze manifestacje.

2 Maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej został ustanowiony na mocy ustawy z 20 lutego 2004 roku. Data obchodów nawiązuje do czasu refleksji polskiego społeczeństwa nad historią Polski oraz staje się podkreśleniem Dnia Polonii i Polaków za Granicą.
Ustanowienie 2 maja dniem flagi państwowej ma swoje podłoże historyczne. Właśnie tego dnia żołnierze polscy z 1 Dywizji Kościuszkowskiej zawiesili biało-czerwoną flagę na kolumnie zwycięstwa w Tiergarten w Berlinie, zdobywając miasto przyczynili się do zakończenia działań wojennych w Europie w czasie II wojny światowej. Data ta nawiązuje również do czasów PRL-u, w których, w przed dzień ustanowienia Święta Konstytucji 3 Maja, władze komunistyczne wydały zakaz wywieszania flag państwowych dla upamiętnienia tego wydarzenia.
Corocznie w tym dniu organizowane są różnego rodzaju akcje oraz manifestacje patriotyczne. W niektórych miastach tworzy się wspólnie z mieszkańcami biało-czerwoną flagę. Jedną z form uczczenia tego święta jest noszenie tzw. kokardy narodowej, czyli kolistej rozetki w barwach biało-czerwonych.
Barwy flagi polskiej są odwzorowaniem herbu, na którym uwidoczniony jest Orzeł Biały. Barwy flagi złożone są z dwóch poziomych pasów: białego oraz czerwonego. Zgodnie z zasadami heraldyki, pas górny reprezentuje białego orła, zaś dolny nawiązuje do czerwonego pola tarczy herbowej. Kolor biały symbolizuje wodę, wartości duchowej czystości oraz niepokalania. Kolor czerwony nawiązuje do ognia i krwi, a także oznacza odwagę i waleczność.
Wygląd flagi państwowej precyzuje ustawa o godle, barwach i hymnie z 1980 roku. Ustawa określa dokładne wymiary symbolu narodowego.
W czasie wywieszania flagi należy pamiętać o oddaniu czci oraz szacunku. Ważne jest, aby nie dopuścić do sytuacji, w której flaga dotyka ziemi. Kiedyś uważano, że położenie flagi na ziemi symbolizuje poddanie się. Czasami osoby prywatne wywieszają flagę państwową z godłem, ale taka flaga przysługuje wyłącznie polskim placówkom dyplomatycznym, wojsku, portom, lotniskom oraz statkom handlowym.

3 Maja – Święto Konstytucji

3 maja jest świętem państwowym obchodzonym w Polsce na pamiątkę uchwalenia w 1791 roku konstytucji mającej na celu poprawę sytuacji politycznej Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Po odzyskaniu przez kraj niepodległości rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja została oficjalnie świętem narodowym 29 kwietnia 1919 roku. Święto obchodzone było po II wojnie światowej do 1946 roku, kiedy doszło w wielu miastach do studenckich manifestacji. To stało się przyczyną zniesienia Święta w 1951 roku przez ówczesne władze komunistyczne. Oficjalnie Święto Narodowe Trzeciego Maja zostało przywrócone ustawą z 6 kwietnia 1990 roku.
Coroczne centralne obchody Święta Narodowego 3 Maja odbywają się w Warszawie. W czasie uroczystości prezydent wręcza odznaczenia osobom, zasłużonym dla państwa i społeczeństwa. W całej Polsce z okazji Święta inicjowane są pochody, marsze, zabawy oraz wydarzenia artystyczne.
Konstytucja 3 maja została uchwalona przez Sejm Czteroletni, jako pierwsza tego typu nowoczesna konstytucja w Europie i druga na świecie. Zmieniono ustrój polityczny kraju z monarchii parlamentarnej na konstytucyjną. Zniesiono liberum veto, uważane za jedną z przyczyn ówcześnie panującej złej sytuacji politycznej kraju. Ustanowiła także trójpodział władzy znany obecnie, tj. na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Wprowadzono zasadę dziedziczenia tronu w miejsce wolnej elekcji ograniczając wpływy szlacheckie, a wzmacniając pozycję rodziny królewskiej. Konstytucja 3 maja poprawiała także trudną sytuację chłopów. Współautorem ustawy był ówcześnie panujący król Stanisław August Poniatowski. Oficjalnie ustawa ta, jak i pozostałe postanowienia ogłoszone przez Sejm Czteroletni przestały prawnie obowiązywać już 23 listopada 1793 roku z inicjatywy Rosji. Obradom Sejmu Czteroletniego towarzyszył sprzeciw szlachty, która obawiała się ograniczenia swojej wolności, licznych przywilejów i wpływów.