Informacja dla uczniów i rodziców na temat szczególnych rozwiązań dotyczących organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

Harmonogram przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty (strona 2-4).