Informacja dla uczniów i rodziców na temat szczególnych rozwiązań dotyczących organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Harmonogram przeprowadzenia egzaminu maturalnego (strona 5-11)