Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w piątek, 26 czerwca. W tym roku, ze względu na wciąż obowiązujący na terenie kraju stan epidemii i związane z tym ograniczenia, nie można zorganizować tradycyjnej, uroczystej akademii dla całej społeczności szkolnej. Świadectwa będą wydane uczniom w małych grupach, w ustalonych terminach (harmonogram na stronie szkoły).
Przypominamy, że na terenie szkoły obowiązują procedury związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego w związku z pandemią COVID-19:
– uczniowie zachowują pomiędzy sobą odległości 1,5 m,
– uczniowie do szkoły wchodzą pojedynczo i dokonują dezynfekcji rąk,
– od momentu wejścia na teren szkoły, ucznia obowiązuje zakrycie nosa i ust (maseczką, lub przyłbicą).
Do szkoły mogą przyjść wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Do szkoły nie może przyjść uczeń, który przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych

Dodatkowy termin odbioru świadectw (sekretariat szkoły):
29.06 – 3.07.2020 w godzinach 10.00 – 14.00
3.08. – 7.08.2020 w godzinach 10.00 – 14.00