Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej zostanie przekazane każdemu absolwentowi szkoły podstawowej 31 lipca 2020r. Zaświadczenia wydawane będą w sekretariacie Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego „Jastrzębski Węgiel” od godziny 9:00 do 14:00 oraz w dniach 3-4.08.2020r. w godzinach 10:00 – 14:00.

Absolwenci szkoły podstawowej będą mogli również sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU (https://wyniki.edu.pl). Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie klasy VIII otrzymali od dyrektora szkoły. Wyniki będą dostępne w systemie informatycznym 31 lipca 2020r. od godz. 10:00.

Na wniosek rodzica skan zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty może być przesłany przez dyrektora szkoły podstawowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. poczty e-mail).

Przypominamy, że do 4 sierpnia 2020r. do godz. 15:00 należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, w sposób określony dla szkoły, do której dany absolwent kandyduje.