Wyniki egzaminu maturalnego 2020

11 sierpnia od godz. 08:00  na stronie https://serwis.oke.jaworzno.pl/M20/index.php zostaną zamieszczone wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie klasy III LO otrzymali od dyrektora szkoły.

Świadectwa dojrzałości będą do odbioru 11 sierpnia 2020 r. w sekretariacie Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego „Jastrzębski Węgiel” od godziny 9:00 do 14:00. Przypominamy o konieczności zachowania procedur sanitarnych: dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły, założenie własnej maseczki, zachowanie właściwej odległości i złożenie podpisu przy odbiorze świadectwa lub informacji własnym długopisem.

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych (oraz jednego dodatkowego – dla zdających nową maturę), a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym: część pisemna – 8 września 2020 r. (wtorek, godz. 14:00).

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 18 sierpnia br.
Egzamin w terminie poprawkowym NIE  PODLEGA DODATKOWEJ OPŁACIE.