Zawieszenie zajęć szkolnych

Po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląski w dniach od 12 do 16 października 2020 r. w naszej szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

Od 12 do 16 października 2020 r. w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka będzie realizowana na odległość, za pomocą Office 365 (Microsoft Teams).

Zajęcia będą odbywać się zgodnie z planem.