Konsultacje w dniach 11-15 stycznia 2021r.

Wszystkie konsultacje będę realizowana na odległość, za pomocą Office 365 (Microsoft Teams).