Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów i rodziców

Uczniowie i rodzice, we współpracy ze szkołą, mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferują poradnie psychologiczno-pedagogiczne. W Jastrzębiu-Zdroju jest to Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna znajdująca się przy ul. Wrocławskiej 12. Wszelka pomoc jest udzielana bezpłatnie. Kontakt z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Jastrzębiu-Zdroju odbywa się za pośrednictwem naszego pedagoga szkolnego pani Renaty Wiśniak bądź bezpośrednio w PPP tel. 32 47 17 878.

Dzieci, młodzież, nauczyciele i rodzice mogą uzyskać wsparcie, dzwoniąc na bezpłatna, całodobową infolinię 800 080 222. Pod tym numerem dyżurują specjaliści, którzy udzielają pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście” powstała w odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii i potrzebę zwiększenia dostępności pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Portal wspiera współpracę międzysektorową w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Poza indywidualnym spotkaniem umożliwia specjalistom wspólną grupową konsultację dotyczącej podopiecznego.

Do korzystania z poradni on-line zachęcamy w szczególności:

  • poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
  • placówki doskonalenia nauczycieli,
  • instytucje wspierania rodziny, pomocy społecznej,
  • instytucje ochrony zdrowia, Centra Zdrowia Psychicznego,
  • instytucje wymiaru sprawiedliwości,
  • inne podmioty publiczne i niepubliczne w zależności od potrzeb.

Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki