Światowy Dzień Wody

22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody, który został ustanowiony w 1992 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Corocznie Światowy Dzień Wody obchodzony jest pod innym hasłem. Hasło tegorocznych obchodów: „Docenienie wody”. Ideą obchodów Światowego Dnia Wody jest podniesienia świadomości, jak wielką rolę odgrywa woda, jakie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów oraz jaki jest wpływ wody na prawidłowy rozwój społeczny i gospodarczy.

W 2010 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję, według której dostęp do czystej wody jest prawem człowieka. Tymczasem słodka woda przestała być zasobem odnawialnym – zużywamy jej więcej i szybciej, niż jest w stanie się odtworzyć. Choć w około 70% pokrywa ją woda, to zaledwie 2,5% to woda słodka, która nadaje się do picia. Według danych ONZ wody zaczyna brakować w miejscach, w których dotychczas było jej pod dostatkiem. Obecnie ponad 2 mld ludzi na świecie nie mają dostępu do czystej wody pitnej, problem ten dotyka 100 mln mieszkańców Europy. W ciągu najbliższej dekady dostępność czystej i bezpiecznej wody pitnej może spaść aż o 40%. Do 2050 roku zapotrzebowanie na wodę wzrośnie dwukrotnie, a ponad połowa światowej populacji będzie zagrożona jej deficytem.

Woda to nasz skarb – dbajmy o niego, póki jeszcze mamy na to czas.

Oficjalna strona Światowego Dnia Wody 2021 dostępna jest pod linkiem: http://www.worldwaterday.org/