Międzynarodowy Dzień Sportu dla Rozwoju i Pokoju

,,Sport jest uniwersalnym językiem ludzkości, który jednoczy ludzi i narody ponad istniejącymi podziałami.
Sport dowartościowuje młodych ludzi, promuje zdrowy tryb życia oraz pogłębia znaczenie wartości za jakimi opowiada się ONZ: równość, wzajemny szacunek i zasady fair play.
Sport pomaga szerzyć przesłanie o pokoju, sprzyja zmianom społecznym i osiągnięciu Milenijnych Celów Rozwoju.”
Ban Ki-moon, sekretarz generalny ONZ