Światowy Dzień Ziemi

Dzień Ziemi jest największym świętem ekologicznym, obchodzonym na świecie od 1970 r., a w Polsce od 1990 r. Jego celem jest promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za Ziemię. Tradycyjnie był obchodzony w dniu równonocy wiosennej (na półkuli północnej) lub jesiennej (na półkuli południowej), a od 2009 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło 22 kwietnia Międzynarodowym Dniem Matki Ziemi. Tegorocznym motywem przewodnik jest hasło „Przywróć naszą Ziemię”.