Lista Uczniów przyjętych do I klasy Liceum Ogólnokształcącego

Lista kandydatów przyjętych – Klasa I Liceum Ogólnokształcące:

*kolejność alfabetyczna

1Błaszczyk Alex
2Furtok Franciszek
3Gajek Wojciech
4Jurczyk Jakub
5Barabasz Mikołaj
6Koźlik Adrian
7Kucharczyk Adrian
8Łuczkowski Kacper
9Maćkowiak Szymon
10Niepsuj Kacper
11Paszkowski Michał
12Peliński Maksymilian
13Pierzchała Karol