Życzenia dla Ósmoklasistów

Drodzy Ósmoklasiści, już dzisiaj przystąpicie do pierwszego w Waszym życiu egzaminu. Wierzymy, że wiedza zdobyta przez ostatnie lata, pozwoli uzyskać dobre wyniki. Życzymy, aby uzyskane wyniki pozwoliły Wam kontynuować naukę w wybranej szkole, abyście dalej mogli rozwijać swoją wiedzę i pasję. Za wszystkich trzymamy mocno kciuki i życzymy powodzenia!

Życzenia dla Maturzystów

Drodzy Maturzyści,z okazji rozpoczynających się egzaminów maturalnych życzymy Wam  szczęścia i pomyślności. Wykorzystajcie swoją szansę najlepiej jak potraficie, bo to Wasza przepustka do spełnienia marzeń w przyszłości.Trzymamy za Was kciuki. Powodzenia. 

230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Konstytucja 3 Maja została uchwalona przez Sejm Wielki 3 maja 1791 roku. Regulowała ona prawa i obowiązki ogółu mieszkańców oraz zasady organizacji władzy państwowej. Przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną oraz wprowadzała zasadę trójpodziału władzy. Wyrazicielem suwerennej woli narodu miał być dwuizbowy Sejm. Z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja Zamek Królewski w …

Światowy Dzień Ziemi

Dzień Ziemi jest największym świętem ekologicznym, obchodzonym na świecie od 1970 r., a w Polsce od 1990 r. Jego celem jest promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za Ziemię. Tradycyjnie był obchodzony w dniu równonocy wiosennej (na półkuli północnej) lub jesiennej (na półkuli południowej), a od 2009 r. Zgromadzenie …