Światowy Dzień Ziemi

Dzień Ziemi jest największym świętem ekologicznym, obchodzonym na świecie od 1970 r., a w Polsce od 1990 r. Jego celem jest promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za Ziemię. Tradycyjnie był obchodzony w dniu równonocy wiosennej (na półkuli północnej) lub jesiennej (na półkuli południowej), a od 2009 r. Zgromadzenie …

Światowy Dzień Zdrowia

7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization), obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. Jego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na najbardziej palące i zaniedbane problemy zdrowotne społeczeństw na całym świecie. W 2021 roku hasło Światowego Dnia Zdrowia brzmi: „Budowanie sprawiedliwszego i zdrowszego świata dla wszystkich”. Motyw przewodni …

Międzynarodowy Dzień Sportu dla Rozwoju i Pokoju

,,Sport jest uniwersalnym językiem ludzkości, który jednoczy ludzi i narody ponad istniejącymi podziałami. Sport dowartościowuje młodych ludzi, promuje zdrowy tryb życia oraz pogłębia znaczenie wartości za jakimi opowiada się ONZ: równość, wzajemny szacunek i zasady fair play. Sport pomaga szerzyć przesłanie o pokoju, sprzyja zmianom społecznym i osiągnięciu Milenijnych Celów …