Doradztwo zawodowe

Działania w zakresie doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII szkoły podstawowej oraz w szkole ponadpodstawowej mają na celu wspieranie uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia
i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy.

Strony www przydatne w poszukiwaniu informacji zawodowych i edukacyjnych: