Konkursy

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU„FIZYKA NA FOTOGRAFII”

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów zainteresowanych fizyką i zjawiskami fizycznymi zachodzącymi w otaczającym świecie.
 2. Konkurs trwa od 1 stycznia 2020 r. do 31 maja 2020 r.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2020 r.
 4. Do konkursu można przystąpić w dowolnym momencie.
 5. Uczestnicy konkursu wykonują zdjęcie (jedno lub kilka), które ma prezentować zjawiska fizyczne zachodzące w otaczającym świecie.
 6. Zdjęcie należy wysłać na adres: fizykajw@gmail.com
 7. Do zdjęcia należy dołączyć: dane autora (imię i nazwisko autora, klasa), opis zdjęcia (tytuł nadany przez autora, okoliczności powstania zdjęcia), opis sfotografowanego zjawiska fizycznego.
 8. Zdjęcia nie wykonane samodzielnie nie będą brane pod uwagę.
 9. Kryteria oceny prac: oryginalność pomysłu zdjęcia, opis zjawiska prezentowanego na zdjęciu, strona artystyczna zdjęcia.
 10. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać u pani Magdaleny Rutz-Brzostek.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU „PORTRET FIZYKA”

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów zainteresowanych fizyką i zjawiskami fizycznymi zachodzącymi w otaczającym świecie.
 2. Konkurs trwa od 1 stycznia 2020 r. do 31 maja 2020 r.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2020 r.
 4. Do konkursu można przystąpić w dowolnym momencie.
 5. Uczestnicy konkursu wykonują prace plastyczną, która ma przedstawiać portret wybranego fizyka.
 6. Uczestnik może wykorzystać dowolny rodzaj papieru i posłużyć się dowolną techniką rysowania lub malowania, daj