Rekrutacja 2021/2022

Nabór na rok szkolny 2021/2022 odbywa się do klas:

 • VI klasa Szkoły Podstawowej
 • VII klasa Szkoły Podstawowej
 • VIII klasa Szkoły Podstawowej – nabór uzupełniający
 • I klasa Liceum Ogólnokształcące
 • II klasa Liceum Ogólnokształcące – nabór uzupełniający
 • III klasa Liceum Ogólnokształcące (po SP) – nabór uzupełniający
 • III klasa Liceum Ogólnokształcące (po GIM) – nabór uzupełniający

Kandydatów zainteresowanych przyjazdem na testy sprawnościowe bądź treningi prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny – 505080830.

Ważne daty:

22 luty 2021 r. – Otwarcie rekrutacji;

24 maj 2021 r. – Termin składania dokumentów przed testami sprawnościowymi w dniu 29.05.2021 r.

29 maj 2021 r. – I termin testów sprawnościowych;

14 czerwiec 2021 r. – Termin składania dokumentów przed testami sprawnościowymi w dniu 19.06.2021 r.

19 czerwiec 2021 r. – II termin testów sprawnościowych;

28 czerwciec 2021 r. – Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia;

Listy przyjętych do szkoły zostaną ogłoszone do 10 sierpnia 2021 r. (po otrzymaniu niezbędnych dokumentów).

29 sierpień 2021 r. – termin ewentualnego naboru uzupełniającego.

.a

Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego „Jastrzębski Węgiel”:

 • Od 22 lutego 2021 r. w sekretariacie Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego „Jastrzębski Węgiel” wydawane są podania do szkoły oraz kwestionariusze osobowe dla zainteresowanych uczniów.
 • Do 29 maja 2021 r. kandydaci biorący udział w pierwszym terminie testów sprawnościowych składają dokumenty (podanie do szkoły, kwestionariusz osobowy, zaświadczenie lekarskie, 3 zdjęcia) w sekretariacie Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego „Jastrzębski Węgiel”. Dla kandydatów uczestniczących w kolejnych testach uzupełniających terminami na złożenie powyższych dokumentów są odpowiednio: 7 czerwca 2021 r. oraz 22 sierpnia 2021 r. Można tego dokonać również drogą elektroniczną, wysyłając dokumenty na adres: szkola@jastrzebskiwegiel.pl
 • Do 30 czerwca 2021 r. uczniowie składają świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
 • Kandydaci są powiadamiani o dopuszczeniu do egzaminu sprawnościowego na co najmniej 5 dni przed jego terminem.
 • Pierwszy termin egzaminu sprawnościowego to 29 maja 2021 r. na hali przy ul. Reja 10 w Jastrzębiu-Zdroju.
 • Kolejne terminy egzaminów sprawnościowych to: 19 czerwca 2021 r. i 28 sierpnia 2021 r. Przed każdym z wymienionych terminów kandydat powinien telefonicznie potwierdzić swój udział w testach pod numerem telefonu +48505080830, Szkoła zastrzega sobie odwołanie terminu testów z powodu zbyt małej liczby kandydatów.
 • Na podstawie wyników przeprowadzonych testów sprawnościowych i analizy świadectwa ukończenia szkoły podstawowej Komisja Rekrutacyjna ustali listę uczniów przyjętych. Osoby przyjęte mogą się o tym dowiedzieć osobiście lub poprzez rodziców w sekretariacie Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego „Jastrzębski Węgiel”. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły nastąpi do 10 sierpnia 2021 r. Lista zakwalifikowanych do przyjęcia zostanie ogłoszona 28 czerwca 2021 r.
 • Organem odwoławczym od decyzji o nieprzyjęciu ucznia przez Komisję Rekrutacyjną jest Dyrektor Szkoły działający w porozumieniu z organem prowadzącym. Rodzicom kandydatów przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w sekretariacie szkoły oraz telefonicznie:

ul. Janusza Kusocińskiego 47

44-330 Jastrzębie-Zdrój

tel. +48 (032) 43 400 44 – Sekretariat Szkoły

tel. +48 669 127 446 – Dyrektor Szkoły

e-mail: szkola@jastrzebskiwegiel.pl