Kalendarz roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego: września 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna: grudnia 2021 r.

Ferie zimowe: 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: kwietnia 2022 r.

Egzamin ósmoklasisty: 2022 r.

Zakończenie roku szkolnego w III LO: kwietnia 2022 r.

Egzamin maturalny: maja 2022 r.

Zakończenie roku szkolnego: czerwca 2022 r.

Ferie letnie: czerwca – sierpnia 2022 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: