Samorząd Uczniowski

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

Wojciech Szymański

Zastępca przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

Denis Puchcij

Sekretarz Samorządu Uczniowskiego

Patryk Gromski

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Jarosław Sadlok