beylikduzu escort bahçeşehir escort esenyurt escort esenyurt escort Oficjalna strona Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla


669 127 446, 505 080 830

1. Administratorem danych osobowych dziecka oraz rodziców/opiekunów prawnych jest Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego „Jastrzębski Węgiel” w Jastrzębiu-Zdroju 44-330, przy ul. Kusocińskiego 47 wpisane do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000001559.

2. Informacje na temat przetwarzanych danych można uzyskać:

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach:

  1. przeprowadzenia procesu rekrutacji szkolnej, a co za tym idzie realizacji obowiązku szkolnego, na podstawie Ustawy z dnia
    7 września 1991 roku – O systemie oświaty, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe oraz art. 6, lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
  2. wizerunek dziecka w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez szkołę w mediach oraz na stronie internetowej szkoły i portalach społecznościowych np. Facebook, Twitter, ect. na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO.
  3. dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych
    i opiekuńczych, zgodnie z: Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji wyżej wymienionych celów.

5. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
W przypadku danych przekazanych na podstawie zgody przysługuje także Państwu prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

6. Dane osobowe pozyskane podczas procesu rekrutacji będą przechowywane przez okres uczęszczania dziecka do placówki (szkoły), a w przypadku nieprzyjęcia do placówki przez okres trzech miesięcy.

7. Dane osobowe mogą być przekazywane:

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

10. Mają Państwo prawo od cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt z Administratorem danych osobowych. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, pozyskane dane zostaną usunięte.

11. Jeżeli uznacie Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego
ul. Janusza Kusocińskiego 47, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
e-mail: szkola@jastrzebskiwegiel.pl
Telefon: +48 (032) 43 400 44

Bursa Szkolna
ul. Mikołaja Reja 10, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
e-mail: bursa@jastrzebskiwegiel.pl
Telefon: +48 505 080 830

Do pobrania

Strony www Katowice © AKADEMIA TALENTÓW 2021 Wszystkie prawa zastrzeżone | Projekt & wykonanie Strony www Będzin