Rada Rodziców

Przewodniczący Rady Rodziców

Marek Piksa

I zastępca przewodniczącego Rady Rodziców

Małgorzata Gromska

II zastępca przewodniczącego Rady Rodziców

Daniel Stąporek

Sekretarz Rady Rodziców

Monika Wągiel

Skarbnik Rady Rodziców

Wojciech Wożgin

Członek Rady Rodziców

Anna Barbosa de Pinho