Rada Rodziców

Przewodniczący Rady Rodziców

Marek Piksa

I zastępca przewodniczącego Rady Rodziców

Małgorzata Gromska

II zastępca przewodniczącego Rady Rodziców

Daniel Stąporek

Sekretarz Rady Rodziców

Monika Wągiel

Skarbnik Rady Rodziców

Wojciech Wożgin

Członek Rady Rodziców

Anna Barbosa de Pinho
 

Konto Rady Rodziców

59 1050 1605 1000 0097 2170 4550