Rada Rodziców

Przewodniczący Rady Rodziców

Marek Piksa

Wiceprzewodniczący Rady Rodziców

Beata Paszkowska

Wiceprzewodniczący Rady Rodziców

Daniel Stąporek

Sekretarz Rady Rodziców

Małgorzata Gromska

Skarbnik Rady Rodziców

Anna Barbosa de Pinho

Członek Rady Rodziców

Małgorzata Gajek

Andrzej Mazur