Bursa szkolna

Kierownik Bursy Szkolnej

Jakub Dejewski


Kierownik obiektów Bursy Szkolnej

Joanna Stolarska

Dane adresowe, telefony:

Dokumenty:

W celu wypisania Mieszkańca z Bursy rodzic/opiekun prawny powinien wysłać na maila: bursa@jastrzebskiwegiel.pl powyższą zgodę do czwartku poprzedzającego weekend, w którym nie będzie Wychowanka w Bursie. Po wysłaniu zgody na wyjazd z Bursy Rodzic bierze odpowiedzialność za dziecko.

Od września 2020 r. w Bursie Szkolnej obowiązuje aneks do regulaminu uwzględniający wymogi epidemiologiczno-sanitarne.


Lista osób przyjętych do Bursy Szkolnej Jastrzębskiego Węgla w roku szkolnym 2020/2021:

Abram Aleksander
Badowski Wiktor
Balcerzak Mateusz
Biegasiewicz Franciszek
Brym Patryk
Brzoza Tymoteusz
Cichosz-Dzyga Przemysław
Czerny Dominik
Dudzik Sebastian
Dudzik Wojciech
Dzienkowski Olaf
Fedorowicz Mateusz
Furtok Franciszek
Gemborys Jakub
Gemborys Paweł
Granieczny Maksymilian
Gromski Adrian
Gromski Patryk
Hajduk Aleks
Haręża Mikołaj
Jarosiński Filip
Jastrzębski Filip
Kania Kacper
Kapelus Dima
Kisielewicz Kacper
Komorowski Marek
Kowalski Wiktor
Król Kacper
Kulig Jakub
Kundera Konrad
Lewandowski Gabriel
Łukasik Igor
Marciniak Kacper
Matusiak Kacper
Musiolik Bartosz
Niedziela Gracjan
Nowak Łukasz
Olszowski Miłosz
Peliński Maksymilian
Piksa Aleksander
Pikuła Aleksander
Pogoda Tomasz
Połyński Mariusz
Popiwczak Filip
Puchcij Denis
Rakowski Dominik
Rerych Mikołaj
Siejka Patryk
Stąporek Mikołaj
Strzymszok Kamil
Styrnol Jakub
Szczurowski Jakub
Toporowski Kacper
Tuz Paweł
Van Eijk Arie
Wągiel Dominik
Wożgin Michał
Wójcik Oliver
Wykręt Bartosz