Bursa szkolna

Kierownik Bursy Szkolnej

Jakub Dejewski


Kierownik obiektów Bursy Szkolnej

Joanna Stolarska

Dane adresowe, telefony:

I N F O R M A C J A

Uczniowie zainteresowani pobytem w Bursie Szkolnej w roku szkolnym 2021/2022 składają podania o przyjęcie do 20 sierpnia 2021

Dokumenty:

W celu wypisania Mieszkańca z Bursy rodzic/opiekun prawny powinien wysłać na maila: bursa@jastrzebskiwegiel.pl powyższą zgodę do czwartku poprzedzającego weekend, w którym nie będzie Wychowanka w Bursie. Po wysłaniu zgody na wyjazd z Bursy Rodzic bierze odpowiedzialność za dziecko.

Od września 2020 r. w Bursie Szkolnej obowiązuje aneks do regulaminu uwzględniający wymogi epidemiologiczno-sanitarne.