669 127 446, 505 080 830

ZASADY FUNKCJONOWANIA SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA

 1. Szczęśliwy Numerek jest przywilejem.
 2. Szczęśliwy Numerek jest wyświetlany codziennie na stronie startowej w dzienniku elektronicznym Vulcan.
 3. Szczęśliwy Numerek obowiązuje tylko w danym dniu.
 4. Szczęśliwy Numerek zwalnia ucznia z obowiązku odpowiedzi ustnych i niezapowiedzianych kartkówek w bieżącym dniu.
 5. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia ucznia z wcześniej zapowiedzianych przez nauczyciela sprawdzianów, testów, kartkówek, zadań domowych
  i ćwiczeń.
 6. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia ucznia z obowiązku prowadzenia zeszytu jak również aktywnego udziału w lekcji.
 7. Jeżeli uczeń zachowuje się w sposób naganny wychowawca zawiesza ten przywilej danemu uczniowi.
 8. Szczęśliwy Numerek nie chroni od negatywnej uwagi z zachowania i nie upoważnia do łamania regulaminu szkoły.
 9. Szczęśliwy Numerek obowiązuje od 24 stycznia 2022 r. do odwołania.

Kontakt

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego
ul. Janusza Kusocińskiego 47, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
e-mail: szkola@jastrzebskiwegiel.pl
Telefon: +48 (032) 43 400 44

Bursa Szkolna
ul. Mikołaja Reja 10, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
e-mail: bursa@jastrzebskiwegiel.pl
Telefon: +48 505 080 830

Do pobrania

Strony www Katowice © AKADEMIA TALENTÓW 2021 Wszystkie prawa zastrzeżone | Projekt & wykonanie Strony www Będzin