Pedagog szkolny

Na terenie naszej szkoły działa pedagog szkolny, pani Renata Wiśniak, która pracuje w następujących godzinach:

 • Poniedziałek: 17:00 – 19:00
 • Wtorek: 8:30 – 14:30
 • Środa: 8:00 – 10:30
 • Czwartek: 16:00 – 19:00
 • Piątek: 9:30 – 14:30 oraz 17:00 – 19:00
 • Sobota: 10:00 – 15:00 (raz w miesiącu)


Pedagog szkolny zajmuje się:

 • udzielaniem pomocy z zakresu psychologii i pedagogiki według indywidualnych potrzeb uczniów;
 • prowadzeniem badań i diagnozą indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów;
 • określaniem predyspozycji, uzdolnień i zainteresowań uczniów w celu znalezienia przyczyn trudności w funkcjonowaniu i nauce poprzez badanie możliwości psychofizycznych podopiecznych;
 • diagnozą sytuacji wychowawczych w placówce, aby efektywnie rozwiązywać problemy uczniów, które blokują ich pełny udział w życiu szkoły;
 • podejmowaniem efektywnych działań mających na celu profilaktykę uzależnień i innych częstych problemów dotykających dzieci i młodzież;
 • podejmowaniem i prowadzenie interwencji, a także działań mediacyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • praca z uczniami z zaburzeniami rozwojowymi w celu minimalizacji ich skutków;
 • zapobieganiem pojawianiu się zaburzeń zachowania u uczniów,
 • podejmowaniem różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 • współpracą z nauczycielami i rodzicami w rozwijaniu możliwości, uzdolnień i predyspozycji indywidualnych uczniów;
 • wsparciem wychowawców i nauczycieli w udzielaniu pomocy pedagogicznej, rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych oraz potrzeb uczniów, określaniu źródeł niepowodzeń edukacyjnych uczniów, a także analizowaniu barier utrudniających mu funkcjonowanie w placówce.


„SZUKANIE POMOCY JEST OZNAKĄ SIŁY, NIE SŁABOŚCI”


Drogi Uczniu zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie,
 • masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać,
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem,
 • masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
 • chciałbyś z kimś porozmawiać,
 • chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób,
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.


Drogi Rodzicu zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

 • niepokoi Cię zachowanie dziecka,
 • chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach,
 • masz pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole,
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania,
 • masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić,
 • szukasz pomocy,
 • przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.