Razem na Święta

Uczniowie klasy IIA LO przystąpili do kolejnej edycji akcji „Razem na Święta” organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celem przedsięwzięcia jest zarówno pomoc innym, jak również budowanie wspólnot i kształtowanie odpowiedzialności za drugą osobę. W ramach akcji „Razem na Święta” uczniowie klasy IIA LO zorganizują zbiórkę darów dla lokalnego schroniska dla …

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Wolontariat (łac. voluntarius – dobrowolny) – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także …

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. To wyjątkowy dzień w roku, podczas którego oczy wszystkich skierowane są na dzieci i ich prawa. Święto upamiętnia uchwalenie Deklaracji Praw Dziecka w 1959 roku a także Konwencji o Prawach Dziecka w 1989 roku. To dokumenty, których celem jest zapewnienie jak najlepszej ochrony …